Fossan AS

Fossan AS

Fossan AS

Fossan Skogsdrift AS tilbyr tjenester innen skogsdrift og graving. Vi bygger hytteveier og skogsveier, graver grøfter, anlegger tomter og annet etter behov. Våre skogsmaskiner avvirker tømmer i Numedal. Planlegging av forvaltning av skogeiendom er en naturlig del av ressursutnyttelsen på eiendommen. Tar småskogen utsikten rydder vi rundt eiendommen.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson:Hellik Fossan, Gunhild Sole Fossan
E-post:gsf@okonomi-fokus.no
Telefonnummer:414 414 43 / 992 713 43
Adresse:Numedalsvegen 3831, 3620 Flesberg

Fossan Skogsdrift AS er en familiebedrift på Fossan gård i Rollag.

På Fossan dyrker vi korn og driver skogbruk og utleie av jakt og fritidsbolig.

Fossan Skogsdrift AS jobber med å videreføre den store verdien skogen alltid har hatt for Numedal. Moderne skogsdrift er vår hovedbeskjeftigelse og vi avvirker skog i hele Numedal i samarbeide med lokale skogeiere og Viken skogeierforening.

Når vi avvirker i et område blir det plantet eller naturlig forynget ny skog som neste generasjon på eiendommen, eller den deretter kan høste.

Slik har vi høstet de samme skogsarealene igjen og igjen i mange hundre år i Norge.

Vi utfører også oppdrag som bygging av hytte og skogsveger, graving av tomt, rydding av skog og annet.