Norsk Folkehjelp Sanitet Veggli og Rollag

Norsk Folkehjelp Sanitet Veggli og Rollag

Norsk Folkehjelp Sanitet Veggli og Rollag

Førstehjelp - Redningstjeneste - Friluftsliv

Norsk folkehjelp Sanitet Veggli og Rollag er en frivillig organisasjon som er mest aktive på Vegglifjell i vinterhalvåret. Hver helg vinterstid har vi vakt på vakthytta vår på Sundtjønn. Vi tilbyr en rekke tjenester til inntekt for laget vårt i tillegg til å ha patruljer i fjellet, delta på aksjoner og ha sanitetsvakter. Vi kjører transport til hytter med snøscooter og måker hyttetak.

Sommerstid er det mer fokus på kursing av lagets medlemmer, friluftsliv generelt og deltakelse på leteaksjoner rundt om i distriktet vårt.

Filtrer på kategori: