Numedalslågen

Numedalslågen

Mektige stryk, viktig kulturhistorie og godt fiske kan oppsummere Numedalslågen. Elva er en kilde til gode naturopplevelser og et unikt innblikk i historien bak utvikling av vannkraft i Norge.


laagen

Det er mange gode familievennlige plasser å fiske langs Numedalslågen i Rollag. I hovedsak er det ørret, men man har også på enkelte plasser gode muligheter til å få både sik og gjedde. Det er en flott opplevelse å stå langs lågen, fiske og tenke seg tilbake til de tider hvor man fløta tømmer og hadde ferjer for å komme seg fra den ene til den andre siden.

Tømmerfløting

Tømmerfløtinga i Numedalslågen var veldig viktig for innbyggerne. Man tjente gode penger på å fløte tømmer til den store sølvindustrien i Kongsberg. Gjennom Rollag kommune fant man noen av de aller værste strykene. Mykstufoss, som ligger rett ved badeplassen i Veggli var et veldig krevende stryk. Dette var før man hadde demninger, så vannet rant fritt. Det er fortellinger om at fløtere har falt i vannet når de prøvde å løsne stokker som har fulgt strømmen så mye som 2 km nedover elva.

Livet som tømmerfløter var både hardt og brutalt. Når tømmerstokkene satt seg fast i groper og strømninger så førte det til store utfordringer. Å løse opp disse flokene var ingen spøk, det er fortellinger om at de har stått i opp til en uke for å løsne en slik floke. Noe som både var farlig og svært hardt arbeid. Å se Numedalslågens stryk i dag og tenke tilbake til disse tidene er både interessert og spennende. Forskjellene var dagens transport av tømmer er store og det vitner om en tid hvor man levde under store farer hver eneste dag.

Livsstrengen Numedalslågen

”Lågen” som elva blir kalt, har gjennom alle år vært en livsstreng så mye som en byrde for befolkningen og reisende i dalen. I tidlige tider var det lite broer over elva, noe som skapte utfordringer ved transport av folk og fe. Dette gjorde at man startet opp fergevirksomhet på enkelte punkter. Ett av disse ligger ved Laugi i Rollag, krysningen gikk over til Prestmoen. Gunnar Louffen var på den tid ansvarlig for fergetransporten, og denne jobben var så godt ansett at han fikk skattefordeler. Opp igjennom tiden har det heldigvis vært en utvikling både på vei og bane. Grunnen til at Numedal i sin tid fikk jernbane, Numedalsbanen var at man utnyttet lågen til vannkraft.

Kjerredammen en regntung dag i November.
Kjerredammen en regntung dag i november.