Nordmannsslepa

Nordmannsslepa

Vil du gå i fotsporene til vikinger, store handelsmenn, biskoper og birkebeinere? Store Nordmannslepa har historisk sett vært en av de viktigste ferdselsårene fra øst til vest i Norge.


Store Nordmannslepa fra Kjemhus til Persbu er en flott familietur.
Store Nordmannslepa fra Kjemhus til Persbu er en flott familietur.

En fin tur for familien eller vennegjengen er å starte turen ved Persbu og gå siste delen av Store Nordmansslepa ned til Kjemhus og Veggli sentrum. Dette er en tur som er på omtrent 5 km og det går stort sett nedover. Mån får da innblikk i hvordan man i eldre tider fraktet dyr, mennesker og varer til fots. Turen er et unikt innblikk i en tid der Norge var helt annerledes.

Store Nordmannsslepa går fra Veggli, via Sandbu til Skartåkervållan midt på fjellet, hvor den møter Søre Nordmannsslepa og hovedslepa fra øst til vest. Man kan starte turen ved Kjemhus, som ligger 500 m fra Veggli sentrum mot Vegglifjell. Derifra følger man merket sti opp på fjellet, gjennom skog og inn på høyfjellet.

Fantastisk utsikt på Vegglifjell
Fantastisk utsikt på Vegglifjell

Kjemhus gård som ligger i ved starten av Store Nordmannsslepa er datert til før vikingtiden. Gården og området rundt har vært en sentral møteplass gjennom alle tider. Spesielt på høsten når drifterne av hest, ku og sau kom ned fra fjellet. I denne perioden var Kjemhushaugen en viktig handelsplass som var viktig for bygde fastboende, men ikke minst for de reisende.

Tveitensetra ligger i begynnelsen av den 5 km lange turen, denne setra er en av de eldste vi vet om i Rollag kommune og har en lang historie. Fra å være et stoppested i Nordmannslepas virketid til å være oppholdssted for to av Heimestyrkene til Milorg under 2. Verdenskrig. De flate åpne områdene rundt Tveitensetra var viktige sleppsteder for leveranser fra England under krigen.

Nordmannsslepa har vært en viktig kobling mellom Rollag kommune og landet rundt. Veggli har utviklet seg til å bli et handelssentrum, noe som vi ser helt tilbake til før vikingtiden, hvor Kjemhus var en av de viktigste markedsplassene i området. Veggli Vertshus har arvet gjestfriheten, YX Veggli og de andre butikkene leverer drivstoff til både kjøretøy og mennesker. Dette er en funksjon Veggli har hatt tilbake til uminnelige tider.