Fiske

Fiske

Rollag tilbyr fiskeopplevelser for alle, fra sportsfiskeren til barnevennlige fiskeområder. Man finner både fjellvann med flott ørret til Numedalslågen som tilbyr spennende elvefiske.


2014-06-07 20.28.04

Vegglifjell

På Vegglifjell finner vi to fiskeområder, ett sør og et nord på fjellet. Begge områdene tilbyr fiske i flotte fjellomgivelser, der man både kan oppleve frisk fjelluft og flott fiske. Begge områdene har variert gangavstand til vannene og forskjellig type fiske. Alt fra de familievennlige vannene med mye liten fisk, til de som er bedre egnet for entusiaster med stor fisk som er vanskeligere å få.

Fiskekort for Sørkje og Skjærbrekka som ligger sør på Vegglifjell får man kjøpt på lenken under. Fiskekort til områdene på nordre Vegglifjell får man kjøpt på YX i Veggli sentrum.

 

Søre-Vegglifjell

Bestill fiskekort

eller vis kun

Vegglifjell Nordre

eller vis kun


Trillemarka-Rollagsfjell

Trillemarka-Rollagsfjell er et veldig spennende område med sin vernede skog og fantastiske natur. Omgitt av vel bevarte skogområder blir fisketuren fantastisk.

I Rollagsfjellområdet tilbys det fiske i 11 forskjellige skogs- og fjelltjern, området ligger i søndre del av Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat. Fiske her kombinert med eventyrskog og stor variasjon i vegetasjon og arter er en stor opplevelser. Landskapet strekker seg fra dype bekkekløfter til mrylendt gammelskog og snaufall med god utsikt.

I området er det også gamle setermiljøer og kulturminner som skrur tiden tilbake til den tiden fiske og seterdrift var et viktig gjøremål for å sikre mat til gårdene. Området har vært brukt til friluftsliv i generasjoner.

Bestill fiskekort

eller vis kun


Numedalslågen

Numedalslågen i Rollag er et godt området for fiske. Lågen veksler mellom rolige stryk og stille partier, noe som gir gode leveområder for fisken og mange gode fiskehøler.

Numedalslågen er ei lett tilgjengelig elv, FV40 går langs Numedalslågen gjennom hele kommunen. Dette gjør at det er gode muligheter for en fin familietur. Numedalslågen tilbyr en rekke forskjellige fisketyper, i Rollag finner vi mest ørret, deretter er det gjedde som er mulig å få.

Strekningen mellom Prestmoen og Wårviken er den beste strekningen for Rollag for ørretfiske. Elva her er høyt verdsatt av fluefiskere som bruker sommeren sine i området. Det er ikke nødvendig å være fullt ut profesjonell for å nyte fisket her, så det er også en flott familietur.