Bygge hytte

Bygge hytte

Rollag har mange byggefirmaer som kan hjelpe deg med å bygge hytte i Rollag kommune. Å bruke lokale firmaer er både effektivt og miljøvennlig.


I Rollag har vi en rekke firmaer som tilbyr alt fra å bygge reisverk til å mure opp drømmepeisen på hytta. Den lokale tilhørigheten og kjennskapen gjør at disse leverandørene har alle forutsetninger for å gi deg det du trenger, til en veldig god kvalitet.

Miljøvennlig og trygt

Å bruke lokale firmaer for å gjøre utbedringer eller bygge hytte er godt for miljøet. Man sparer lange reiseavstander og da de bor og jobber i området. Lokale leverandører er i så måte det beste du kan gjøre både for lokalmiljøet og i større perspektiv.

Leverandørene i Rollag er opptatt av kommunen, bygda og fjellet. Det vil si at de vil strekke seg veldig langt for at din opplevelse skal være så god som mulig. Dette i tillegg til stor lokalkjennskap gjør at man er i trygge hender når man velger lokalt!

Tjenester til de fleste oppgaver

På høyre side er alle firmaene i Rollag som tilbyr tjenester innenfor bygg og anlegg. Det er et svært bredt spekter og gir stort utvalg.

Nedenfor finner du noen av firmaene som tilbyrfull oppsetting av hytte. Disse gir deg ferdig hytte, med kun en leverandør å forholde deg til. Enkelt, trygt og lettvint for deg.

BN Bygg AS

Gå til bedrift

Numehytta AS

Gå til bedrift

 

Ved å bruke bedriftsdatabasen, så vil du få enda bedre oversikt over de ulike bedriftene.